Được đăng trongBiz Briefs

Tin tức bầu cử đặc biệt trên 'Đường 51' tiếp theo

WAUSAU - Vào lúc 10 giờ sáng ngày 16 tháng 7, Rick Reyer phỏng vấn các ứng cử viên từ Quận 7 của Bang Wisconsin Hoa Kỳ. Đương kim Tom Tiffany-R, Minocqua, sẽ đối mặt với kẻ thách thức Richard Ausman-D, Lac du Flambeau. Quận XNUMX của Bang Wisconsin Hoa Kỳ là quận lớn nhất trong tiểu bang. Cả hai ứng cử viên đều cân nhắc về vai trò mà chính phủ liên bang có thể thực hiện trong việc giải quyết […]