Được đăng trongTin tức

Cầu sẽ được kiểm tra, bảo trì vào tuần tới tại các quận Marathon, Lincoln

Các thanh tra cầu WisDOT sẽ kiểm tra định kỳ vào tuần tới tại Hạt Marathon. Người lái xe sẽ bắt gặp khu vực làm việc tại các cây cầu sau: Cầu WIS 153 bắc qua sông Big Eau Pleine, phía tây Mosinee, sẽ đóng một làn đường vào Thứ Hai, ngày 24 tháng 9, 3 giờ sáng đến 153 giờ chiều Cầu WIS XNUMX bắc qua Wisconsin […]