Được đăng trongTIN TỨC

Chủ tịch Hệ thống UW kêu gọi đánh giá tài chính của các trường hai năm

bởi Henry Redman, Wisconsin Examiner Ngày 21 tháng 2023 năm 12, Chủ tịch Hệ thống UW, Jay Rothman đã yêu cầu đánh giá tài chính đối với XNUMX trường đại học chi nhánh hai năm của bang khi họ phải đối mặt với số lượng tuyển sinh giảm dần và các mối đe dọa đối với sự tồn tại trong tương lai của họ. Yêu cầu, trong một bức thư gửi đến các hiệu trưởng trường đại học bốn năm chịu trách nhiệm quản lý […]

Đăng nhập

Gần đây, chúng tôi đã gửi cho bạn một liên kết xác thực. Hãy kiểm tra hộp thư đến của bạn!

Đăng nhập bằng mật khẩu bên dưới, hoặc đăng nhập bằng email của bạn.

Nhận mã được gửi đến email của bạn để đăng nhập hoặc đăng nhập bằng mật khẩu.

Nhập mã bạn nhận được qua email để đăng nhập, hoặc đăng nhập bằng mật khẩu.

Đăng ký các bản tin của chúng tôi:

OR

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.