Được đăng trongTin tức

Vụ kiện Wisconsin tìm kiếm sự phục hồi của 31,000 cử tri

Bởi SCOTT BAUER Associated Press MADISON, Wis. (AP) - Liên đoàn Phụ nữ Cử tri Wisconsin hôm Thứ Tư đã đệ đơn kiện liên bang tìm cách yêu cầu Ủy ban Bầu cử Wisconsin khôi phục đăng ký cử tri cho gần 32,000 người đã bị ngừng hoạt động vào mùa hè này. Ủy ban đã hủy kích hoạt đăng ký cho các cử tri sau cuộc đấu tranh pháp lý kéo dài hai năm. Điều đó […]