Được đăng trongTin tức

Thông báo thời tiết mùa đông có hiệu lực cho Wausau vào thứ Hai

Wausau Pilot & Review Wausau đang được tư vấn về thời tiết mùa đông từ Thứ Hai đến 7 giờ tối, vì tuyết tiếp tục rơi khắp trung tâm Wisconsin. Dịch vụ thời tiết quốc gia ở Green Bay dự đoán có thể lên tới 4 inch khi hệ thống đi qua. Marathon, Shawano và các Hạt phía nam Oconto được đưa vào khu vực tư vấn. Lên kế hoạch trên đường trơn […]