Được đăng trongCộng đồng

Sở cảnh sát Wausau đưa ra lời nhắc nhở đỗ xe qua đêm khi mùa đông đến gần

Sở cảnh sát Wausau đã đưa ra lời nhắc về việc đỗ xe qua đêm vào mùa đông này trên trang Facebook của họ: Khi tuyết bắt đầu bay, thật tốt để nhắc nhở bản thân về các quy tắc đỗ xe qua đêm ở Thành phố Wausau, cũng như Quy tắc khẩn cấp về tuyết. – Bãi đậu xe quanh năm bị hạn chế từ 2:30 sáng – […]