Được đăng trongChuyện nổi bật

Thẻ báo cáo trách nhiệm giải trình hàng năm được trộn lẫn cho các trường học trong khu vực

Damakant Jayshi Thẻ báo cáo trách nhiệm giải trình hàng năm từ Bộ Công huấn Wisconsin trong năm học gần đây nhất cho thấy những kết quả khác nhau đối với các trường ở khu vực Wausau. Nhìn chung, điểm số trong các Quận DC Everest, Mosinee, Wausau và Stevens Point đã đáp ứng hoặc vượt quá mong đợi. Một số trường riêng lẻ xuất sắc, trong khi những trường khác đáp ứng được ít kỳ vọng. Đối với DC Everest, tổng thể […]

Đăng nhập

Gần đây, chúng tôi đã gửi cho bạn một liên kết xác thực. Hãy kiểm tra hộp thư đến của bạn!

Đăng nhập bằng mật khẩu bên dưới, hoặc đăng nhập bằng email của bạn.

Nhận mã được gửi đến email của bạn để đăng nhập hoặc đăng nhập bằng mật khẩu.

Nhập mã bạn nhận được qua email để đăng nhập, hoặc đăng nhập bằng mật khẩu.

Đăng ký các bản tin của chúng tôi:

OR

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.