Được đăng trongChuyện nổi bật

Học khu Wausau yêu cầu kiểm tra an toàn và an ninh

Damakant Jayshi Học khu Wausau đang đề xuất một cuộc kiểm toán để cải thiện an toàn và an ninh cho học sinh và nhân viên tại tất cả các trường học của mình, một động thái xảy ra sau khi gia tăng các vụ xả súng hàng loạt trên toàn quốc - bao gồm cả một số vụ ở trường học. Nhóm nghiên cứu của học khu có kế hoạch mời một công ty bảo mật hoặc nhà tư vấn để […]