Được đăng trongChuyện nổi bật

CẬP NHẬT: Cảnh báo lốc xoáy có hiệu lực đối với Wausau, Marathon Co.

Bởi Shereen Siewert CẬP NHẬT: Cảnh báo lốc xoáy đã được ban hành cho Quận Wausau và Marathon, theo Dịch vụ Thời tiết Quốc gia. Cảnh báo ban đầu có hiệu lực cho đến 1:30 chiều nhưng đã được kéo dài đến 3 giờ chiều Ít nhất một cơn lốc xoáy đã được phát hiện trên Hwy. 97 ở Stratford nhưng vẫn chưa được xác nhận bởi […]