Được đăng trongTin tức

Đã ban hành tư vấn về gió lạnh cho Wausau

Thí điểm & Đánh giá Wausau Một lời khuyên về gió lạnh sẽ có hiệu lực cho Wausau và các cộng đồng xung quanh vào Thứ Bảy, với nhiệt độ lạnh nguy hiểm trên đường đi. Việc tư vấn có hiệu lực từ 2 giờ sáng Thứ Bảy đến 9 giờ sáng Thứ Bảy. Cơ quan Thời tiết Quốc gia dự đoán gió lạnh thấp tới 25 độ dưới XNUMX. Thận trọng khi đi ra ngoài […]