Được đăng trongChuyện nổi bật

Dự kiến ​​có tuyết, chuyến đi nguy hiểm ở Wausau

Thí điểm & Đánh giá Wausau Tuyết tích tụ sẽ gây ra các điều kiện đi lại nguy hiểm cho nhiều vùng trung tâm Wisconsin vào Thứ Hai, bao gồm cả Wausau và Hạt Marathon. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia, tuyết từ nhẹ đến trung bình do hệ thống áp suất thấp gây ra sẽ lan đến đông-trung tâm và xa đông bắc Wisconsin trong suốt ngày thứ Hai. Lượng mưa, mà […]