Được đăng trongTin tức

Một vụ nổ mùa đông khác được dự đoán vào cuối tuần

WAUSAU PILOT VÀ ĐÁNH GIÁ Trung tâm Wisconsin sẽ chứng kiến ​​một hệ thống bão khác vào cuối tuần này mang theo một dải băng tuyết dày đến Hạt Marathon. Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia đã ban hành cảnh báo bão mùa đông có hiệu lực từ tối Thứ Bảy đến chiều Chủ Nhật. Dự báo lượng mưa hỗn hợp nặng có thể lên tới một inch băng và giữa […]