Được đăng trongTin tức

Những thay đổi về thuế thu nhập khiến tỷ lệ trung bình giảm xuống, nhưng không phải cho tất cả

Thông tin tài chính của Diễn đàn Chính sách Wisconsin Do các quan chức tiểu bang đã cắt giảm thuế thu nhập hàng tỷ đô la trong thập kỷ qua, thuế suất trung bình đã giảm đối với hầu hết các bang Wisconsin, nhưng thuế suất đối với những người ở cuối bậc thang thu nhập đã tăng lên. Trong khi đó, các đợt cắt giảm thuế thu nhập lớn được ban hành vào mùa hè năm ngoái có khả năng làm nổi bật […]