Được đăng trongTin tức

Quyền được biết của bạn: Các phép toán làm nổi bật điều tốt và điều xấu

Tác giả Bill Lueders Trong 16 năm liên tiếp, Hội đồng Tự do Thông tin Wisconsin trao Giải thưởng về Tính mở, hay Hoạt động, để ghi nhận những nỗ lực xuất sắc trong việc bảo vệ truyền thống chính phủ cởi mở của bang, cũng như một số mối đe dọa đối với nó. Các giải thưởng, một phần của việc tuân thủ Tuần lễ Ánh dương quốc gia (sunnyweek.org), ngày 13-19 tháng XNUMX, […]