Được đăng trongTIN TỨC

Các tiểu bang Wisconsinites có khả năng được yêu cầu trả thuế đối với khoản nợ sinh viên đã được tha

Những người Wisconsinit được hưởng lợi từ kế hoạch xóa nợ cho sinh viên của Tổng thống Joe Biden sẽ nhận được một hóa đơn cao hơn khi họ nộp thuế thu nhập tiểu bang của họ vào năm tới. Theo kế hoạch, những người đi vay kiếm được ít hơn 125,000 đô la sẽ có ít nhất 10,000 đô la nợ khoản vay sinh viên được xóa sạch. Những người vay đã nhận được trợ cấp Pell của liên bang - có nghĩa là […]

Đăng nhập

Gần đây, chúng tôi đã gửi cho bạn một liên kết xác thực. Hãy kiểm tra hộp thư đến của bạn!

Đăng nhập bằng mật khẩu bên dưới, hoặc đăng nhập bằng email của bạn.

Nhận mã được gửi đến email của bạn để đăng nhập hoặc đăng nhập bằng mật khẩu.

Nhập mã bạn nhận được qua email để đăng nhập, hoặc đăng nhập bằng mật khẩu.

Đăng ký các bản tin của chúng tôi:

OR

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.