Được đăng trongTin tức

Ngân sách thành phố Madison duy trì các dịch vụ, đưa ra các sáng kiến ​​mới với mức tăng thuế tối thiểu

Thông tin tài chính của Diễn đàn Chính sách Wisconsin Các mức viện trợ cứu trợ đại dịch liên bang chưa từng có đã khiến thành phố Madison phải cân nhắc ngân sách năm 2022 để tránh tăng thuế lớn và cắt giảm dịch vụ trong khi đưa ra một số sáng kiến ​​mới. Đề xuất của Thị trưởng Satya Rhodes-Conway cho năm 2022 sẽ giữ nguyên phần lớn các dịch vụ cốt lõi của thành phố. Ngoài ra, […]