Được đăng trongÝ kiến

Thư của bạn: Người viết thư nói chống lại Ron Johnson

Thưa ban biên tập, quảng cáo của Ron Johnson thật lố bịch. Tôi thường không xem tivi nhiều, nhưng sẽ theo dõi “Buổi sáng Chủ nhật của CBS”. Hầu hết thời gian, tôi hạnh phúc không để ý đến những lời quảng cáo chính trị vô lý được biết là gây ra các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa và huyết áp cao; tất cả những điều tôi có thể làm mà không có. Cuối cùng này […]