Được đăng trongTin tức

WisDOT cung cấp thông tin trực tuyến về tình trạng đường mùa đông được cải thiện

Wausau Pilot & Review Sở Giao thông Vận tải Wisconsin khuyến khích các tài xế cung cấp báo cáo tình trạng đường mùa đông được mở rộng và cải thiện trên 511wi.gov. “An toàn là cốt lõi cho sứ mệnh của chúng tôi,” Thư ký WisDOT Craig Thompson nói. “Chúng tôi tự hào tìm ra những cách mới để tận dụng công nghệ để cải thiện dịch vụ và cung cấp cho công chúng ý tưởng rõ ràng và chính xác hơn […]