Được đăng trongBiz Briefs

Tài liệu thành phố: Không gian Younkers cũ trở thành HOM Furniture

Shereen Siewert WAUSAU - Các quan chức thành phố vào thứ Ba sẽ xem xét kế hoạch HOM Furniture tái phát triển không gian cửa hàng Younkers cũ tại Trung tâm Wausau ở trung tâm thành phố Wausau. Một nghị quyết ký kết thỏa thuận với HOM Furniture được bao gồm trong gói thông tin công khai cho cuộc họp hội đồng thành phố hôm thứ Ba. HOM dự định mua […]