Điều quan trọng cần nhớ là khách truy cập vào trang web của chúng tôi hiểu chúng tôi thu thập thông tin gì về họ, cách chúng tôi sử dụng và cách chúng tôi làm việc để bảo vệ thông tin đó. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi và / hoặc đăng ký các dịch vụ như tư cách thành viên hoặc bản tin của chúng tôi, bạn đồng ý với các thực tiễn thông tin được nêu trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Bộ sưu tập thông tin

Chúng tôi theo dõi cách khách truy cập của chúng tôi sử dụng trang web này để chúng tôi có thể biết những gì mọi người thích và không thích. Chúng tôi cũng phân tích và tổng hợp thông tin về các kiểu sử dụng và chia sẻ dữ liệu tổng hợp với các nhà quảng cáo của chúng tôi (ví dụ: chúng tôi theo dõi số lượng người dùng xem và nhấp vào các quảng cáo cụ thể). Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin cá nhân về bạn thông qua đăng ký nhận bản tin, bình luận, quyên góp, thành viên và các lĩnh vực khác. Khi bạn có cơ hội cung cấp thông tin về bản thân, bạn có thể chọn không cung cấp thông tin được yêu cầu nhưng trong những trường hợp đó, bạn có thể không sử dụng được một số chức năng trên trang web này.

Chúng tôi sẽ không tiết lộ tên, địa chỉ email hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào khác của bạn cho bất kỳ ai bên ngoài Wausau Pilot & Review mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi chúng tôi theo lệnh pháp lý để làm như vậy, hoặc có trường hợp khẩn cấp liên quan đến nguy hiểm cho người hoặc tài sản. Chúng tôi sẽ không cung cấp cho các nhà quảng cáo của chúng tôi hoặc bất kỳ ai khác bên ngoài Wausau Pilot & Review bất kỳ thông tin nào cụ thể cho bạn trừ khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn.

Nếu bạn chọn cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân của mình cho các mục đích của cuộc thi, cuộc khảo sát hoặc bản tin của bên thứ ba, thì sự đồng ý của bạn sẽ được coi là được đưa ra cho việc tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn chỉ liên quan đến bên thứ ba đó, ngoài Thí điểm & Đánh giá Wausau. Chỉ những nhân viên hoặc chuyên gia tư vấn được ủy quyền của Wausau Pilot & Review mới được phép truy cập thông tin cá nhân về bạn. Bất kỳ nhân viên hoặc nhà tư vấn nào vi phạm các chính sách về quyền riêng tư và bảo mật của chúng tôi đều phải chịu hình thức kỷ luật.

Đôi khi chúng tôi có các nhà thầu dịch vụ, đại lý bên thứ ba, công ty con, chi nhánh và công ty liên doanh thực hiện các chức năng thay mặt chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở xử lý thẻ tín dụng và lưu trữ trang web. Họ có quyền truy cập vào thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các chức năng của mình và có nghĩa vụ theo hợp đồng để duy trì tính bảo mật và an toàn của dữ liệu. Họ bị hạn chế sử dụng hoặc thay đổi dữ liệu này ngoài việc cung cấp các dịch vụ được yêu cầu cho Wausau Pilot & Review. Ngoài ra, chúng tôi luôn có thể chia sẻ, tiết lộ và chuyển tất cả thông tin, bài đăng, bất kỳ và tất cả thông tin cá nhân và phi cá nhân khác mà chúng tôi đã thu thập cho một pháp nhân kế thừa trong trường hợp bán tài sản của Wausau Pilot & Review , tổ chức lại công ty, sáp nhập, thay đổi quyền kiểm soát hoặc các giao dịch tương tự khác.

Hãy nhớ rằng bất kỳ thông tin nào bạn chia sẻ ở các khu vực công cộng, chẳng hạn như khu vực nhận xét Wausau Pilot & Review, đều trở nên công khai và do đó Chính sách Bảo mật này không áp dụng cho bất kỳ thông tin nào bạn chọn công khai. Chúng tôi khuyến khích khách truy cập Wausau Pilot & Review nên thận trọng về những gì họ tiết lộ và họ không đăng bất kỳ thông tin cá nhân nào mà họ muốn giữ kín. Thông tin Nhận dạng Cá nhân là thông tin có thể được sử dụng để liên hệ với bạn hoặc xác định danh tính cụ thể của bạn. Nếu thông tin khác được liên kết với thông tin này, nó cũng trở thành Thông tin nhận dạng cá nhân.

Sử dụng và Tiết lộ Thông tin Ẩn danh

Thông tin ẩn danh là bất kỳ thông tin nào ngoài Thông tin nhận dạng cá nhân, bao gồm thông tin tổng hợp được lấy từ Thông tin nhận dạng cá nhân.

Wausau Pilot & Review có thể sử dụng thông tin này:
Để cải thiện trang web và dịch vụ Wausau Pilot & Review, để theo dõi lưu lượng truy cập và các kiểu sử dụng chung cũng như cho các mục đích kinh doanh chung khác.

Để thông báo cho nhà xuất bản về nội dung nào hấp dẫn người đọc, thông báo cho nhà quảng cáo về thói quen sử dụng hoặc đặc điểm của đối tượng quan tâm và tư vấn cho các nhà tài trợ tiềm năng để họ có thể hiểu rõ hơn về cơ sở người dùng của Wausau Pilot & Review.

Cookies

Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu, thường bao gồm một số nhận dạng duy nhất ẩn danh được gửi đến trình duyệt của bạn từ máy chủ của trang web và được lưu trữ trên máy tính của bạn. Mỗi trang web có thể gửi cookie của riêng mình đến trình duyệt của bạn nếu tùy chọn của trình duyệt của bạn cho phép, nhưng (để bảo vệ quyền riêng tư của bạn) hầu hết các trình duyệt chỉ cho phép một trang web truy cập cookie mà chính trang web đó đã gửi cho bạn, không phải cookie được gửi cho bạn bởi các trang web khác.

Wausau Pilot & Review có thể sử dụng cookie để xác định bạn là khách truy cập hoặc khách hàng lặp lại của trang web, để duy trì thông tin phiên cho những người dùng đã đăng nhập và theo dõi các xu hướng và mô hình sử dụng nhằm hiểu rõ hơn và cải thiện các lĩnh vực trên trang web của chúng tôi.

Wausau Pilot & Review không kiểm soát việc các nhà quảng cáo của chúng tôi có sử dụng cookie bắt nguồn từ trang web của họ hay không. Bạn luôn có quyền từ chối cookie của chúng tôi nếu trình duyệt của bạn cho phép, nhưng bạn có thể không tận dụng được hết các tính năng của trang web của chúng tôi.

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty quảng cáo của bên thứ ba để thay mặt chúng tôi phân phát quảng cáo. Các công ty này có thể sử dụng cookie và thẻ hành động để đo lường hiệu quả quảng cáo. Tất cả các máy tính và máy chủ trên internet đều sử dụng địa chỉ IP để nhận dạng và giao tiếp với nhau. Chúng tôi thu thập địa chỉ IP để quản lý và phân tích trang web của mình và báo cáo thông tin tổng hợp, phi cá nhân (chẳng hạn như số lượng khách truy cập mà chúng tôi có). Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi trên máy tính của bạn, máy chủ của chúng tôi nhập địa chỉ IP của máy tính đó vào nhật ký. Để duy trì tính ẩn danh của người dùng, chúng tôi không liên kết địa chỉ IP với các bản ghi chứa thông tin cá nhân.

Chúng tôi không và không thể sử dụng cookie hoặc theo dõi địa chỉ IP để lấy thông tin cá nhân từ máy tính của bạn.

Bảo mật

Wausau Pilot & Review sử dụng một số phương pháp bảo mật được thiết kế để ngăn chặn truy cập trái phép, duy trì độ chính xác của dữ liệu và đảm bảo sử dụng thông tin chính xác. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu nằm sau tường lửa để tăng cường bảo mật.

Không có việc truyền dữ liệu qua Internet hoặc bất kỳ mạng không dây nào có thể được đảm bảo là an toàn. Do đó, trong khi chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn truyền cho chúng tôi và bạn tự chịu rủi ro khi làm như vậy. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các hành vi bất hợp pháp của bất kỳ bên thứ ba nào.

Chúng tôi không mã hóa các phiên web thông thường, tuy nhiên, bất kỳ quá trình truyền tải nào đến trang web Wausau Pilot & Review hoặc dịch vụ thông tin thẻ tín dụng đều sử dụng mã hóa SSL để giúp bảo vệ dữ liệu.

Liên kết đến các trang web khác

Wausau Pilot & Review cung cấp các liên kết và con trỏ đến các trang Web do các tổ chức khác duy trì. Wausau Pilot & Review cung cấp các liên kết này như một sự thuận tiện cho người dùng, nhưng nó không vận hành hoặc kiểm soát các trang web đó. Wausau Pilot & Review cũng từ chối mọi trách nhiệm đối với thông tin trên các trang web đó và bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp ở đó, đồng thời không thể bảo đảm cho các chính sách bảo mật của các trang web đó. Wausau Pilot & Review không đưa ra bất kỳ bảo đảm hoặc tuyên bố nào rằng bất kỳ trang web được liên kết nào, hoặc trang web này, sẽ hoạt động mà không có lỗi hoặc gián đoạn, rằng các lỗi sẽ được sửa chữa hoặc các trang web và máy chủ của chúng không có vi-rút và các vấn đề khác có thể gây hại máy tính của bạn.

Opt Out

Nếu bất kỳ lúc nào bạn muốn hủy đăng ký nhận các email trong tương lai, chúng tôi bao gồm hướng dẫn hủy đăng ký chi tiết ở cuối mỗi email.

Trẻ em

Wausau Pilot & Review không hướng đến trẻ em (những người dưới 13 tuổi) và chúng tôi không cố ý thu thập, trực tuyến hoặc ngoại tuyến, Thông tin Nhận dạng Cá nhân từ trẻ em. Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã nhận được thông tin từ một người dưới 13 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email theo địa chỉ editor@wausaupilotandreview.com hoặc bằng văn bản tại PO Box 532, Wausau, WI 54402-0532 và chúng tôi sẽ thực hiện hành động thích hợp.

Thay đổi chính sách bảo mật

Wausau Pilot & Review có thể thay đổi chính sách bảo mật của mình theo thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào liên quan đến việc tiết lộ Thông tin Nhận dạng Cá nhân cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ đăng thông báo về chính sách mới trên trang chủ của chúng tôi.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm

LUÔN CHÚNG TÔI THỰC HIỆN CÁC BƯỚC HỢP LÝ ĐỂ NGĂN NGỪA VIỆC GIỚI THIỆU VIRUSES, CÔNG TRÌNH HOẶC CÁC VẬT LIỆU VÀ CHƯƠNG TRÌNH KHỬ MÙI KHÁC CHO TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI HOẶC CÁC VẬT LIỆU CÓ THỂ ĐƯỢC TẢI XUỐNG TỪ CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG ĐƯỢC TẢI XUỐNG TỪ TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI HOẶC TÁC HẠI NÀO PHÂN BIỆT CHO CÁC TÍNH NĂNG NÀY. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ YÊU CẦU, MẤT HẠI HOẶC THƯƠNG HẠI NÀO THEO LỖI, BẤT CỨ, LIÊN TỤC HOẶC BẤT CỨ KHÔNG CHÍNH XÁC KHÁC TRONG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO, MẤT HOẶC THƯƠNG HẠI DO VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY HOẶC BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO CỦA THỎA THUẬN NÀY .

Câu hỏi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách Bảo mật của chúng tôi hoặc việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn, vui lòng gửi email editor@wausaupilotandreview.com.

Chính sách về khả năng chấp nhận quảng cáo

Wausau Pilot & Review có quyền chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ quảng cáo hoặc tài trợ nào mà nó được cung cấp.

Wausau Pilot & Review sẽ từ chối chấp nhận quảng cáo mà họ biết hoặc tin là gây hiểu lầm, không chính xác, gian lận hoặc bất hợp pháp, hoặc không tuân thủ, theo quyết định riêng của Wausau Pilot & Review, với các tiêu chuẩn về sự lịch sự, trang nhã hoặc phẩm giá.

Wausau Pilot & Review, giống như tất cả các nhà xuất bản chất lượng của báo chí gốc, duy trì sự tách biệt rõ ràng giữa nội dung tin tức và quảng cáo. Quảng cáo cố gắng làm mờ sự khác biệt này theo cách mà theo nhận định duy nhất của Wausau Pilot & Review, gây nhầm lẫn cho người đọc sẽ bị từ chối.

Chính sách Xung đột Lợi ích

Chính sách Xung đột Lợi ích Tài chính sau đây (“Chính sách Xung đột Lợi ích”) là một nỗ lực (i) để đảm bảo rằng các cân nhắc và quyết định của Thí điểm & Đánh giá Wausau được đưa ra chỉ vì lợi ích thúc đẩy chất lượng báo chí trong tình trạng Wisconsin, và (ii) để bảo vệ lợi ích của Wausau Pilot & Review khi nó xem xét bất kỳ giao dịch, hợp đồng hoặc thỏa thuận nào có thể mang lại lợi ích hoặc được coi là có lợi cho lợi ích cá nhân của một người liên kết với Wausau Pilot & Review (mỗi, một “ Đại diện Thí điểm & Đánh giá Wausau ”). Như được sử dụng trong Chính sách Xung đột lợi ích này, Đại diện Thí điểm & Đánh giá của Wausau bao gồm bất kỳ giám đốc, thành viên ban cố vấn, cố vấn tài chính, cố vấn pháp lý hoặc nhân viên nào.

 1. Bổn phận với Wausau Thí điểm & Đánh giá. Mỗi Đại diện của Wausau Pilot & Review đều có nghĩa vụ đối với Wausau Pilot & Review để thúc đẩy lợi ích hợp pháp của Wausau Pilot & Review khi có cơ hội làm như vậy. Mỗi Đại diện Thí điểm & Đánh giá của Wausau phải trung thành không chia rẽ khi đưa ra các quyết định ảnh hưởng đến tổ chức. Tương tự, Đại diện của Wausau Pilot & Review phải trung thành với sứ mệnh phi lợi nhuận của Wausau Pilot & Review và không được phép hành động theo cách không phù hợp với mục tiêu trọng tâm của tổ chức và trạng thái phi lợi nhuận của tổ chức.
 2. Những món quà. Không một Đại diện nào của Wausau Pilot & Review sẽ tự mình nhận những món quà hoặc sự ưu đãi có thể ảnh hưởng đến lòng trung thành của họ đối với Wausau Pilot & Review. Bất kỳ quà tặng hoặc lợi ích nào được nhận một cách cá nhân từ một bên có lợi ích quan trọng đến kết quả của Wausau Pilot & Reviewor nhân viên của mình bởi một Đại diện Pilot & Review của Wausau chỉ là ngẫu nhiên cho vai trò của họ với tư cách là Đại diện Wausau Pilot & Review và không nên có giá trị đáng kể. Bất kỳ quà tặng nào có giá trị từ 250 đô la trở lên hoặc bất kỳ quà tặng nào có giá trị tích lũy vượt quá 250 đô la mà Đại diện của Wausau Pilot & Review nhận được trong bất kỳ khoảng thời gian mười hai tháng nào từ một nguồn duy nhất, sẽ được coi là đáng kể. Thanh toán bằng tiền mặt có thể không được chấp nhận, và không được nhận quà nếu có ràng buộc. Ví dụ: không một Đại diện Thí điểm & Đánh giá của Wausau nào có thể nhận quà nếu người đó biết rằng những món quà đó được tặng để thu hút sự ủng hộ hoặc phản đối của người đó đối với kết quả hoặc nội dung của bất kỳ ấn phẩm Thí điểm & Đánh giá nào của Wausau.
 3. Xung đột lợi ích. Sau đây là các ví dụ về xung đột lợi ích phải được thông báo ngay cho Ban Giám đốc Thí điểm & Đánh giá Wausau theo Mục 4 dưới đây bởi bất kỳ Đại diện Thí điểm & Đánh giá nào của Wausau nếu biết về xung đột lợi ích đó:
  • (a) bất kỳ xung đột lợi ích thực sự hoặc rõ ràng nào giữa nhà tài trợ hoặc chủ thể của ấn phẩm hoặc báo cáo về Thí điểm & Đánh giá Wausau và Đại diện Thí điểm & Đánh giá của Wausau;
  • (b) quyền sở hữu của Đại diện Thí điểm & Đánh giá Wausau đối với lợi ích vốn cổ phần trong một cá nhân hoặc tổ chức đang hoặc sẽ là đối tượng của một ấn phẩm hoặc báo cáo Wausau Pilot & Review; và
  • (c) không tiết lộ cho Wausau Pilot & Review tất cả các mối quan hệ giữa chủ đề của bất kỳ ấn phẩm hoặc báo cáo nào của Wausau Pilot & Review và bất kỳ Đại diện của Wausau Pilot & Review hoặc người thân của Đại diện Wausau Pilot & Review.
 4. Thủ tục xung đột:
  (a) Nếu Đại diện Thí điểm & Đánh giá của Wausau hoặc bên liên quan đến Đại diện Thí điểm & Đánh giá của Wausau có lợi ích trong bất kỳ hợp đồng, hành động hoặc giao dịch nào được thực hiện với Wausau Pilot & Review, thì sẽ tồn tại xung đột lợi ích hoặc xung đột lợi ích tiềm ẩn . Bất kỳ Đại diện Thí điểm & Đánh giá nào của Wausau biết rằng có hoặc có thể tồn tại xung đột lợi ích như vậy (“Đại diện Thí điểm & Đánh giá Wausau được quan tâm”) sẽ thông báo ngay cho Ban Giám đốc. Đại diện của Wausau Pilot & Review được quan tâm sẽ đưa vào thông báo các dữ kiện quan trọng về mối quan hệ hoặc lợi ích của Đại diện Wausau Pilot & Review được quan tâm trong thực thể đề xuất ký kết hợp đồng, hành động hoặc giao dịch với Wausau Pilot & Review.

(b) Bất kể điều gì trái ngược ở đây, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho bất kỳ ủy ban nào được chỉ định theo luật của Wausau Pilot & Review (một “Ủy ban”) thay cho Hội đồng quản trị trong việc xác định xem một hành động, hợp đồng hoặc giao dịch là công bằng đối với Wausau Pilot & Review kể từ thời điểm được Ủy ban cho phép hoặc phê duyệt.

(c) Tại bất kỳ thời điểm nào mà xung đột lợi ích hoặc xung đột lợi ích tiềm ẩn được xác định, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Ủy ban hiện hành sẽ đảm bảo rằng xung đột lợi ích đó được đưa vào chương trình nghị sự cho cuộc họp tiếp theo của Hội đồng quản trị. của Giám đốc hoặc Ủy ban, nếu có. Thông báo về cuộc họp như vậy của Hội đồng quản trị hoặc Ủy ban, nếu có, sẽ bao gồm, trong phạm vi có sẵn khi thông báo được gửi, mô tả về vấn đề xung đột lợi ích sẽ được thảo luận. Bằng cách thông báo trước cuộc họp hoặc tại cuộc họp, các giám đốc trong hội đồng quản trị hoặc Ủy ban, nếu có, sẽ được thông báo rằng một cuộc bỏ phiếu sẽ được thực hiện tại cuộc họp và rằng, để cho phép hợp đồng, hành động hoặc giao dịch liên quan, Biểu quyết khẳng định của đa số các giám đốc không có quyền lợi có mặt tại cuộc họp mà tại đó, một số đại biểu sẽ được yêu cầu và sẽ là đủ, mặc dù các giám đốc không được quan tâm chiếm ít hơn số đại biểu của Hội đồng quản trị hoặc Ủy ban.

(d) Nỗ lực hợp lý sẽ được thực hiện để đưa ra các dữ kiện quan trọng liên quan đến mối quan hệ giữa các cá nhân và Wausau Pilot & Review vốn tạo ra xung đột để được chuyển đến và chia sẻ với các thành viên của Hội đồng quản trị hoặc Ủy ban, nếu có, trước đó đến cuộc họp để cho phép các giám đốc đến cuộc họp đã chuẩn bị để thảo luận về vấn đề này. Trong trường hợp không thể cung cấp thông tin trước cuộc họp, thông tin đó sẽ được chuyển đến các giám đốc tại cuộc họp và các giám đốc có thể giải quyết vấn đề với cơ quan có thẩm quyền như thể thông báo đã được đưa ra trước cuộc họp.

(e) Hội đồng quản trị hoặc Ủy ban, nếu có, sẽ mời tất cả các bên có xung đột lợi ích tham dự cuộc họp, trình bày và sẵn sàng trả lời các câu hỏi, nếu cần. Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Ủy ban, nếu có, cũng sẽ mời các chuyên gia bên ngoài nếu cần thiết.

(f) Tại cuộc họp, cung cấp một số đại biểu có mặt, xung đột sẽ được thảo luận để đảm bảo rằng các giám đốc có mặt nhận thức được các vấn đề và các yếu tố liên quan. Các giám đốc quan tâm có thể được tính cho các mục đích của số đại biểu, mặc dù họ có thể không tham gia bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào về các vấn đề.

(g) Hội đồng quản trị hoặc Ủy ban, nếu có, phải quyết định một cách thiện chí, được chứng minh một cách hợp lý bằng các dữ kiện quan trọng, liệu hành động, hợp đồng hoặc giao dịch có vì lợi ích tốt nhất của Wausau Pilot & Review và công bằng cho Wausau hay không Thí điểm & Đánh giá vào thời điểm nó được cho phép hoặc phê duyệt.

(h) Tất cả các giám đốc quan tâm phải bỏ phiếu trắng và, nếu cần, rời khỏi phòng khi cuộc bỏ phiếu được thực hiện.

(i) Hội đồng quản trị hoặc Ủy ban, nếu có, sẽ duy trì một tài khoản bằng văn bản về tất cả những gì diễn ra tại cuộc họp và kết hợp tài khoản đó vào biên bản cuộc họp và phổ biến cho toàn thể Hội đồng quản trị. Biên bản này sẽ được trình để thông qua tại cuộc họp tiếp theo của Hội đồng quản trị và được lưu giữ trong sổ ghi chép của công ty.

(j) Trong phạm vi xung đột lợi ích vẫn tiếp diễn và hợp đồng, hành động hoặc giao dịch vượt quá một (1) năm, thông báo và thảo luận và biểu quyết ở trên sẽ được lặp lại hàng năm.

Cho vay Cá nhân. Wausau Pilot & Review không được cho mượn hoặc đảm bảo nghĩa vụ cá nhân của bất kỳ Đại diện của Wausau Pilot & Review.